VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Naujosios Kirsnos k.)

Laisvės kovos

Juozo Karausko sodyboje Naujosios Kirsnos k., dab. Lazdijų r., 1948-02-11 kautynėse su MGB kariuomenės šaulių pulko kareiviais, vadovaujamais kpt. Kuznecovo, trukusiose 2 val., žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės 3-ojo būrio partizanai: Vincas Bartaška-Vaidotas, g. 1917 (1922) m. Mikniškių k., Vincas Busilas (Busila)-Ramunis, g. 1921 m. Mikniškių k., Juozas Jančia (Jančius)-Rytas, g. 1922 m. Pakirsnių k., Stasys Keršulis-Žirafa, Švyturys, g. 1926 m. Kirsnelės k., Juozas Zdanavičius-Trispalvis, Didvyris, g. 1925 m. Gražulių k., dab. Alytaus r., Dainavos apygardos partizanų ryšininkas Juozas Karauskas-Dunojus, g. 1905 m. Naujosios Kirsnos k.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 27637

Seniūnija

Šeštokų

Atsiliepimai

Komentuoti