Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce bitwy partyzanckiej litewskiej (wieś Delnica)

Walka o wolność

Partyzanci grupy Mindaugas z drużyny Šarūnas okręgu Dainava: Bronius Aleksandravičius-Vijurkas, ul. 1924 wieś Mikniszki, teraz Rejon Lazdijai, Juozas Griškonis-Aušra, ul. 1924 Papartėlių k., Dab. Rejon Łoździeje, Jonas Janulevičius-Šaulys, ul. 1928 wieś Pakirsnių, Danius (Danielius) Sakalauskas-Žaibas, ul. 1923 Języki mieszane, zimn. Rejon Lazdijai, Alfonsas Šikarskas-Ąžuolynas, ul. 1925, wieś Derwiniai, zim. Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29584

Starszeństwo

Šeštokai

Opinie

Napisać komentarz