VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų mūšio vieta (Delnicos k.)

Laisvės kovos

Petro Janulevičiaus sodyboje 1948-12-24 kautynėse su MGB daliniu žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės partizanai: Bronius Aleksandravičius-Vijurkas, g. 1924 m. Mikniškių k., dab. Lazdijų r., Juozas Griškonis-Aušra, g. 1924 m. Papartėlių k., dab. Lazdijų r., Jonas Janulevičius-Šaulys, g. 1928 m. Pakirsnių k., Danius (Danielius) Sakalauskas-Žaibas, g. 1923 m. Maišymų k., dab. Lazdijų r., Alfonsas Šikarskas-Ąžuolynas, g. 1925 m., Dervinių k., dab. Lazdijų r.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29584

Seniūnija

Šeštokų

Atsiliepimai

Komentuoti