Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Kopiec Ūdininkai

Wzgórze

Kopiec znajduje się na osobnym wzgórzu w Dolinie Uide. Stanowisko jest owalne, wydłużone w kierunku południowo-północnym o wymiarach 12x10 m. Większość z nich została zburzona podczas wykopywania kamieniołomu, pozostawiając zaledwie 2-3,5 m szerokości po jego wschodniej stronie. Zbocza średnio strome, wysokość 5 m. W 2001 roku specjaliści Centrum Dziedzictwa Kulturowego przeprowadzili badania eksploracyjne i na podstawie badań i ustaleń zidentyfikowali kopiec w starożytnej osadzie. Kopiec sięga epoki kamiennej. Podczas wykopalisk archeologicznych na terenie osady odnaleziono krzemienną kolumnę, która jest obecnie przechowywana w Litewskim Muzeum Narodowym. Powierzchnia dawnej osady Ūdininkai wynosi 0,52 ha.

Opinie

Napisać komentarz