Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Kościół św. Mateusza Apostoła Ewangelisty w Krośnie

 kościół

Około 1655 roku W piecu znajdowała się dębowa kaplica. 1760 utworzono parafię złożoną ze wsi Simniškės oraz zbudowano drewniany kościół (rozebrany w 1838 r.). Obecny kościół powstał w latach 1840–1842. parafianie i fundusze rządowe. Cmentarz został ogrodzony w 1871 roku. 1907–1910 zainstalowane organy. 1912–1913 kościół został powiększony według projektu inżyniera powiatowego Kalwarii K. Vasiliauskasa. 1915 Rosyjscy żołnierze porwali dzwony. 1920–1921 kościół został naprawiony i przemalowany. 1921 M. Kasiulis namalował Najświętszą Maryję Pannę na stropie prezbiterium. Obraz Matki Boskiej. 1932 budynek został naprawiony. Przygotowywano projekt J. Dragašiusa dotyczący podwyższenia wież, ale nie został on zrealizowany. 1935 według projektu mariampolskiego inżyniera Adolfasa Lukošaitisa w 1937 r. urządzono skarpę otaczającą cmentarz, zamontowano schody, zbudowano ogrodzenie cmentarza. - brama cmentarna. 1938 do wieży załadowano nowy dzwon. W tym roku kupiono dwa dzwony. 1959 kościół został ponownie naprawiony.

Opinie

Napisać komentarz