Kościół Najświętszej Marii Panny, Zbawiciela stałego w Šeštokai

 kościół

Kościół Najświętszej Marii Panny, Nieustającej Zbawicielki w Šeštokai został zbudowany w latach 1922–1924. według projektu inżyniera J. Whitemberga. 1928 zainstalowano trzy ołtarze. Obie strony wykonał mistrz A. Soraka, dużą zaś A. Karalius. 1935 zbudowano organy. W czasie wojny kościół bardzo ucierpiał. Stoi na równej powierzchni przy małej uliczce. W pobliżu przebiega kolej. Budynek jest drewniany, na planie krzyża łacińskiego, jednonawowy, dwuwieżowy. Za bocznymi kaplicami nawę przedłuża prezbiterium tej samej szerokości z prostą ścianą. Na końcu jest zakrystia. Wnętrze kościoła jest obszerne i proste, strop w kształcie krzyżujących się sklepień cylindrycznych, otoczonych od dołu profilowanym gzymsem. Wnętrza kompozycji elektrycznej wyróżniają się we wnętrzu, wysunięty pośrodku szeroki chór organowy. Ambona nad audytorium jest ozdobiona zdobieniami naskalnymi.

Opinie

Napisać komentarz