Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Grób litewskiego partyzanta, strzelca Tarasa Fiodorowa

Walka o wolność

Partyzant 1 grupy partyzanckiej Związku Strzeleckiego, strzelec zwyczajny Taras Fiodorow, Terentijus, lat 20, z Puodżyszek, rejon Kučiūnai, rejon Seinai. Zabity w bitwie 3 grudnia 1922 r. z polskimi żołnierzami we wsi Kučiūnai. Taras Fiodorov jest pochowany na cmentarzu starców w Puodżyszkach. Został odznaczony Gwiazdą Strzelca (medal) 11 lipca 1931 r. (Kpt. Aksomaitis, dowódca 9. Drużyny Związku Strzeleckiego, wręczył Gwiazdę Strzelca (medal) bratu Tarasa Fiodorowa Sawaściejowi).

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 38559

 

Starszeństwo

Kučiūnai

Opinie

Napisać komentarz