VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizano, šaulio Taraso Fiodorovo kapas

Laisvės kovos

Šaulių sąjungos 1-osios partizanų grupės partizanas, šaulys, eilinis Tarasas Fiodorovas, Terentijaus, 20-ties metų, kilęs iš Puodžiškių, Kučiūnų vlsč, Seinų aps. Nukautas 1922-12-03 mūšyje su Lenkijos kareiviais Kučiūnų k. Tarasas Fiodorovas palaidotas Puodžiškių sentikių kapinėse. Jis 1931-07-11 apdovanotas Šaulių žvaigžde (medaliu). (Šaulių sąjungos IX rinktinės vadas kpt. Aksomaitis Šaulių žvaigždę (medalį) įteikė Taraso Fiodorovo broliui Savasciejui).

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 38559

 

Seniūnija

Kučiūnų

Atsiliepimai

Komentuoti