Filar kaplicy M.Bižytė

Pomniki

Kontakty

20 marca 2022 roku odsłonięto i poświęcono filar kaplicy stworzony przez Artūrasa Zienkę i Ramūnasa Šuminskasa ku pamięci M. Bižytė i jej wyczynu. Marija Bižytė urodziła się 18 marca 1935 r. wieś Radziwiłonie, rejon Wiejsiejski. Z Wiejsiejami wiązał też pierwsze lata samodzielnego życia: pracował w herbaciarni (stołówce), później w organizacji budowlanej - zbudował gmach liceum.

W 1959 roku dwie dziewczynki zostały uratowane spod kół ciężarówki w Rudnie w Kazachstanie. Niestety sama umarła. Marytė Bižytė jest uważana w Kazachstanie za bohaterkę. W mieście Rudno w Kazachstanie znajduje się ulica nazwana jej imieniem, poświęcony jej pomnik.

W Wiejsiejach przy ulicy jej imienia odsłonięto pomnik.

Starszeństwo

Veisiejai

Opinie

Napisać komentarz