VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia

Bažnyčios

Pirmoji bažnyčia pastatyta 1537 m. Spėjama, kad pirmąją bažnyčią Seirijuose pastatė LDK etmonas Jurgis Radvila. 1584 m. Mykolas Radvila pastatė naują mūrinę evangelikų reformatų bažnyčią, kuri po 1655 m. galutinai atiteko katalikams. 1744 m. bažnyčia buvo kiauru stogu, begriūvanti. 1783 m. ši akmens mūro ir plytų bažnyčia buvo su mediniu bokštu, čerpių stogu, kurio viduryje kyšojo nedidelis bokštelis. Bažnyčioje stovėjo trys mediniai altoriai. 1793–1816 m. pastatas atnaujintas, pristatytas prieangis, presbiterija su dviem zakristijom, o vietoj medinio griūvančio bokšto – mūrinis.  1912 m. buvo patvirtintas bažnyčios rekonstrukcijos planas, suruošta medžiaga, tačiau karas sutrukdė darbus. Pagal 1932 m. parengtą inžinieriaus Mačiulskio projektą 1939 m. pradėti statyti nauji maldos namai, tačiau prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, darbai sustojo. 1941-06-22 miesteliui sudegus, senosios bažnyčios ugnis nepalietė. 1953–1963 m. ji suremontuota, 1963–1977 m. vėl atnaujinta. Stovi miestelio centrinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į vakarus. Šventoriuje yra 1939 m. pradėtosios statyti bažnyčios pamatų liekanos. Bažnyčia turi renesanso bruožų, stačiakampio plano, vienabokštė, su pusapskrite apside. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Šventoriaus tvora akmenų mūro ir metalinių pinučių.

Atsiliepimai

Komentuoti