VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Bilvyčių k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje, O. Černelytės sodyboje, MGB agentui „Durtuvui” priešams pranešus partizanų postovio vietą, 1952-04-19 dviejų su puse val. kautynėse su čekistų daliniu, vadovaujamu MGB Lazdijų skyriaus viršininko vyresn. ltn. Šmatavičiaus, MGB vidaus apsaugos 8 komandos vado pavaduotojo pplk. Koreičenkos ir MGB Lazdijų skyriaus vyr. operatyvinio įgaliotinio Charlamovo, žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanai: 3-iojo būrio vadas Kostas Jankauskas-Vikeris, g. 1923 (1927 ?) m. Miklausių k., Vytautas Andriuškevičius-Vijoklis, g. 1929 m. Kirsnelės k., Vincas Dambauskas-Žvejas, Jaunutis, g. 1927 (1924 ?) m. Kamšų k., Sigitas Lastauskas-Aušra, g. 1930 (1928 ?) m. Rūdnykų k., Antanas Šalaševičius (Šalasevičius ?)-Visvydas, g. 1932 m. Lopiškių k. Papildymas: prieš pradedant kautynes, MGB Lazdijų viršininkas perdavė partizanams raštišką raginimą pasiduoti. Partizanai (raštu) atsakė: „Lazdijų NKB viršininkui - Mūsų atsakymas aiškus, galite adaryti ugnį. Mirsime bet nepasiduosime. Būrio vadas Vikeris”.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29538

Seniūnija

Būdviečio

Atsiliepimai

Komentuoti