VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų Juozo Juškevičiaus-Lino ir Alberto Kėkšto-Kęstučio kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Pagal agentės, slapyvardžiu Eglė, gautą pranešimą, esą prie eigulės Varževičienės namelio bunkeryje slepiasi partizanai, MGB Živulciškės miške 1949-11-05 surengė operaciją. Vadovavo MGB ministro padėjėjas Kučiuginas ir MGB Lazdijų skyriaus viršininkas mjr. Aleksejevas, dalyvavo MGB Alytaus skyriaus viršininkas Bogomolovas ir 30-ies kareivių grupė. Partizanai kovėsi, o po to nusižudė. Žuvo: Dainavos apygardos Šarūno rinktinės A. Juozapavičiaus tėvūnijos partizanai: Juozas Juškevičius-Linas, g. 1927 m. Panemunės k., Seirijų vlsč., dab. Lazdijų r., Albertas Kėkštas-Kęstutis, g. 1927 m. Naujojoje Vilnioje. Paminklą sukūrė, savo lėšomis pastatė Bronius Kašelionis, Krikštonių k., kalvis - Juozas Varnelis, Veisiejų k.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29533

Seniūnija

Noragėlių

Atsiliepimai

Komentuoti