VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų Juozo Gylio-Putino ir Stasio Mirijausko-Tarzano kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Šioje vietoje 1947-03-31 kautynėse su čekistinės kariuomenės daliniu žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos partizanas Juozas Gylys-Putinas, g. 1923 m. Nemajūnų k., Veisiejų vlsč., dab. Lazdijų r. ir Tauro apygardos Perkūno rinktinės partizanas Stasys Mirijauskas-Tarzanas (Žilvitis?), g. Marijampolės apskr. (kitais duomenimis, dab. Lazdijų r.).

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29562

Seniūnija

Veisiejų

Atsiliepimai

Komentuoti