VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizano, šaulio Juozo Slaviko ir Lietuvos kariuomenės savanorio kūrėjo, šaulio Antano Gritėno kapai

Laisvės kovos

Partizanas, šaulys Juozas Slavikas g. 1904 m. Budiškių k., Liubavo vlsč., Marijampolės aps. Nepriklausomos Lietuvos kūrimosi pradžioje tapo partizanu, kovojo prieš agresorius lenkus. Įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, priklausė I-ajai partizanų grupei, kuri veikė Neutralioje zonoje. Žuvo 1922-06-17 ekspedicijos prieš lenkų partizanus metu į Varviškės kaimą: vienas kovėsi su apsupusiais priešais; iššaudė visus 200 šovinių, traukėsi, pelkėje sučiuptas ir žiauriai nukankintas. Birželio 24 d. palaidotas Šventežerio parapijos kapinėse. Jis 1931-06-24 apdovanotas Šaulių žvaigždės ordinu. 1938 m. jo pavardė įrašyta Karo muziejaus kovose už Lietuvos Nepriklausomybę žuvusiųjų kriptoje, marmuro lentoje. Lietuvos kariuomenės savanoris kūrėjas, šaulys, policininkas Antanas Gritėnas g. 1894-12-11 Petriškių k., Krekenavos vlsč., Panevėžio aps. Kėdainių aps. nuovados viršininkas. 1920-11-24 įstojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, Kėdainių miesto ir apskrities komendantūroje tarnavo iki 1921-04-02. Nuo 1921 m. iki 1926 m. tarnavo Kėdainių, Kauno, Telšių apskrityse policijos nuovadų viršininkų padėjėju. Nuo 1927-01-15 tarnavo Seinų apskrities Veisiejų, Kapčiamiesčio, Rudaminos, Punsko nuovadose, ir Šventežerio policijos nuovados viršininku. A. Gritėnas 1923 m. baigė Milicijos mokyklos 1-ąją laidą, 1931 m. baigė Kauno aukštesniosios policijos mokyklos 14-ąją laidą, vėliau nuovadų viršininkų kursų 6-ąją laidą. 1928-06-09 pripažintas Lietuvos kariuomenės kūrėju savanoriu ir apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu. 1928-05-15 apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu. A. Gritėnas priklausė Lietuvos šaulių sąjungos Seinų rinktinės IX rinktinės Šventežerio šaulių būriui, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Seinų skyriui, Vilniui vaduoti sąjungos Šventežerio skyriui, Lietuvos policijos sporto klubo šaudymo sekcijai, Lietuvos taisyklingosios medžioklės ir žūklės draugijos Seinų skyriui. Antaną Gritėną 1934-12-15 iš pasalų keršydamas nušovė kriminalinis nusikaltėlis.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 38490

Seniūnija

Šventežerio

Atsiliepimai

Komentuoti