VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos Nepriklausomybės paminklas

Paminklai

1928 m. pastatytas 4,5 aukščio betoninis Nepriklausomybės paminklas. Jo atidengimas vyko 1928 rugsėjo 23 - ią dieną. Kadangi beveik viduryje aikštės stovėjo sodyba (namas su restoranu), paminklas buvo arčiau Seinų gatvės. Jis imituotas kuoru užbaigtu bokštu, pastatytas ant žemo postamento ir laiptuotos pakylos. Postamento papėdėje buvo plokštė su ąžuolų vainiku ir įrašu: „Didvyrių darbas / karžygių narsumas / tešviečia ainiams / per amžius“. Paminklo priekinėje plokštumoje buvo Gedimino pilies bokšto bareljefas ir du ornamentu atskirti įrašai: „O Vilniaus nepamiršk, lietuvi! / 1918 – 1928. / Laisvėj gyvenę / mokėsim ją ginti“. Aplink paminklą buvo metalinė statinių tvorelė tarp betoninių stulpelių.

1990 m. Jonas Verseckas ir kiti miestiečiai ėmėsi iniciatyvos atstatyti sovietmečiu nugriautą Nepriklausomybės paminklą. Pasikeitusioje urbanistinėje situacijoje (sumažinta aikštė, jos išlikusios dalies perimetre suaugo medžiai ir kt.) paminklas pastatytas kiek kitoje negu buvo anksčiau vietoje, be to, kitoks: kvadratinio plano stulpas buvo užbaigtas pilies kuorą imituojančiais stilizuotais elementais.

Atsiliepimai

Komentuoti
  • Al
    Algirdas
    2022-05-10

    Labai nepatiko vienu žodžiu nesamonė bereikalingas pinigų leidimas