Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Wystawa Viltė Leonory Pacukonytė „Kreatywne chwile”

Zapraszam do odwiedzenia wspaniałej wystawy prac młodej dziewczyny, której obrazy brały udział w kilku konkursach. Nauczycielka Eglė Maračinskaitė uczy Viltė rysować