Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Stary Cmentarz Żydowski w Seiriai

Dziedzictwo żydowskie

Cmentarz ten jest jednym z największych w powiecie olickim pod względem powierzchni (1,5 ha). Zachowało się w nich ponad 2000 nagrobków. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Żydzi przenieśli się do Seirius. 1820 W mieście było 345 domów, z czego 100 należało do Litwinów, 195 do Żydów, a 50 do Niemców. Przed I wojną światową w Seiriai mieszkało około 400 rodzin. 1921 w mieście było ponad tysiąc Żydów. Była to jedna z największych gmin żydowskich w powiecie olickim. Na cmentarzu był pochowany do II wojny światowej. 1941 11 września Społeczność żydowska miasta Seirijai została zniszczona we wsi Baraučiškės. (953 seiryjskich Żydów rozstrzelanych: 229 mężczyzn, 384 kobiet i 340 dzieci).

Informacje i zdjęcia ze strony Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, niepowtarzalny kod obiektu 20819

Starszeństwo

Seirijai

Opinie

Napisać komentarz