Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Stary Cmentarz Żydowski w Rudaminie

Dziedzictwo żydowskie

Żydzi prawdopodobnie przenieśli się do Rudaminy w XVIII wieku. pab. 1800m. W Rudaminie mieszkało około 50 Żydów. 1900 w XVIII wieku było już ponad 200 Żydów. pab. Żydzi wydzierżawili teren cmentarza od Rudamina mstl. gubernatorzy Gawrońskiego. Cmentarz ogrodzony był ogrodzeniem murowanym z kamienia. Trudno podać dokładną liczbę zachowanych nagrobków. Niektóre z nich są porośnięte ziemią i roślinnością. Najlepiej zachowane nagrobki znajdują się w części cmentarza P.

Informacje i zdjęcia ze strony Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, niepowtarzalny kod obiektu 20818

Starszeństwo

Lazdijai

Opinie

Napisać komentarz