Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci partyzantów litewskich Vytautas Neimanas-Jaunutis i Vytautas Tuinylas-Karis

Walka o wolność

W tym miejscu 2 października 1949 r. partyzanci ojczyzny Mindaugas z drużyny Šarūnas okręgu Dainava, Vytautas Neimanas-Jaunutis, ul. 1930 Šulnelių, dab. rejon Łoździeje i Vytautas Tuinyla-Karys, ul. 1929 wieś Kalesninkai, obecnie Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29606

Starszeństwo

Šventežeris

Opinie

Napisać komentarz