Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci partyzantów litewskich Vytautas Christmas-Dobil i Antanas Voveruška-Banga

Walka o wolność

W tym dawnym bunkrze w zagrodzie Kuckailiai, wydanym 1 stycznia 1952 r., partyzanci z ojczyzny Wielkiego Księcia Litewskiego Vytenis z drużyny szarunów powiatu Dainava, Vytautas Kalėda-Dobilas, ul. 1930, wieś Szutronių i Antanas Voveruška-Banga, al. 1929, Stół Stół

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29535

Starszeństwo

Veisiejai

Opinie

Napisać komentarz