Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci partyzantów litewskich Stasysa Bučionisa-Kalnietisa i Bolesława Savickasa-Strazdasa

Walka o wolność

W tym miejscu, w zagrodzie Strawińskich, 18 maja 1950 r., otoczeni bunkrem żołnierzy armii MGB, zginęli partyzanci ojczyzny Wielkiego Księcia Litewskiego Vytenisa z drużyny Šarūnas powiatu Dainava: Stasys Bučionis-Kalnietis , ul. 1908 wieś Kazimierz, obecnie Lazdijai zm. i Boleslovas Savickas-Strazdas, g. 1916 Mikalinos k., Dąb. Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29589

Starszeństwo

Veisiejai

Opinie

Napisać komentarz