Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci litewskiego partyzanta Albinasa Kisieliauskasa-Karvelisa

Walka o wolność

Albinas Kisieliauskas-Karvelis, dowódca partyzanckiego zgrupowania Mindaugas oddziału Dainava rejonu Šarūnas, zginął w tym miejscu w walce z oddziałem armii NKWD 11 listopada 1945 roku. 1916 Murgų k., Dab. Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29559

Starszeństwo

Lazdijai

Opinie

Napisać komentarz