Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walki i śmierci litewskich partyzantów Juozasa Marčiulionisa-Pakalnisa i Algirdasa Lisauskasa-Žvalgasa

Walka o wolność

W tym miejscu, w pobliżu domostwa Anelė Švedkauskienė, 26 lutego 1948 r. (25?) w przygotowanej według meldunku zasadzce MGB zginął dowódca szwadronu ojczystego A. Juozapavičiusa drużyny rejonu dainowskiego Šarūnas Juozas Marčiulionis-Pakalnis agenta MGB Malūnasa. 1912 Gudonių k., Dab. Lazdijai zm. i partyzant Algirdas Lisauskas-Žvalgas. g. wieś Kastriszki, rejon Wiejsiejski.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29546

 

Starszeństwo

Noragėliai

Opinie

Napisać komentarz