Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Pertak)

Walka o wolność

W tym dawnym bunkrze 7 września 1946 r. w walkach z oddziałem NKWD zginęli partyzanci Wielkiego Księcia Litewskiego Vytenisa z drużyny Šarūnas obwodu Dainava, wystawionego przez agenta Silnija: Bronius Sadeckas-Klajūnas, ul. 1923 (1924?) M. Nasūtų (Pertako?) Język, dab. Rejon Łoździeje, Vaclovas Vaikšnoras-Erdžius, ul. 1922 (1923?), Sventijansko k., Dąb. Rejon Lazdijai, Vincas Volskas-Liūtas, ul. 1920 (1921?), wieś Menciszki, dąb. Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29578

Starszeństwo

Kapčiamiestis

Opinie

Napisać komentarz