Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce walk i śmierci partyzantów litewskich (wieś Mikyčiai)

Walka o wolność

W lesie trockim, na tym skrzyżowaniu leśnych dróg, 14 maja 1946 r. w walce z oddziałem MWD zginęło 4 partyzantów z grupy Mindaugas szarańskiej drużyny narodowej rejonu Šainunas powiatu Dainava: dowódca plutonu Jonas Česnavičius -Dulkė, ul. 1914, żyjący. W Świętežeris, zimnica. Rejon łoździejski, Vytautas Kvedaras-Aras, ul. 1926 (1928?) M. Slavantai, zimnica. Rejon Lazdijai, Vytautas Saliklis (Słód?) - Apynys, g. Staidaru, zimnica. Rejon łoździejski, nieznany partyzant pod pseudonimem Medelis.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomej www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 29540

Starszeństwo

Šventežeris

Opinie

Napisać komentarz