Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Miejsce i groby rzezi Żydów (wieś Katiszki)

Dziedzictwo żydowskie

Na cmentarzu tym znajduje się pamiątkowy kamień z tablicą z napisem: '' W TYM MIEJSCU / 1941.XI.03. / KUCHNIA HITLERYŃSKA / ZABIENIONYCH 1535 / POW. LASDIA / LUDNOŚĆ / ŻYDZI / MĘŻCZYZNA, KOBIETA, DZIECI” (w 2015 r. zabytek wyremontowano, pomalowano kamień i zmieniono tablicę z napisem). Cmentarz otoczony betonowymi podmurówkami ogrodzenia, przy wejściu dwie ceglane kolumny, na obrzeżach terenu rosną pojedyncze świerki i tuje, pojedyncze kamienie bez inskrypcji.

1941 3 listopada Zabito i pochowano 1535 Żydów z powiatu łoździejskiego – 485 mężczyzn, 511 kobiet, 539 dzieci.

Informacje i zdjęcia ze strony Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr Dóbr Kultury Nieruchomej www.kvr.kpd.lt, niepowtarzalny kod obiektu 11008

Starszeństwo

Lazdijai

Opinie

Napisać komentarz