Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Kościół św. Kazimierza w Kučiūnai

 kościół

Kontakty

Pierwszy tymczasowy kościół był drewniany, zbudowany w 1907 r. Jej budową nadzorował ks. Juozas Galeckas. Kościół ten został zburzony, a jego położenie zaznaczono kamieniem pamiątkowym, kiedy zbudowano nowy murowany kościół. Kučiūnai St. Kazimierza jest nowoczesny, architekt Algimantas Mikėnas. Nowy kościół został ukończony w 1996 roku. Jest to murowana, jednowieżowa, na planie prostokąta z półkolistą absydą i wysuniętą kruchtą. Architektura lakoniczna, ale wyrazista, formy stylizowane. W elewacji głównej wieża o wydłużonych proporcjach wyrasta z całkowitej kubatury plastikowego budynku. Portal - prostokątny otwór, nad którym wznosi się kościół św. Rzeźba Kazimierza (autor Juozas Šlivinskas). Wewnątrz kościoła są trzy nawy. Są oddzielone jedną parą żelbetowych kolumn. Retabelę ołtarza głównego i stacje Drogi Krzyżowej przeniesiono ze starego drewnianego kościoła do nowego.

Opinie

Napisać komentarz