Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Grób litewskich partyzantów Stasysa Soroki-Mindaugasa i Leonasa Ivoska-Lapinasa

Walka o wolność

Pochówki zostaną pochowane w tym grobie 19 grudnia 1945 roku we wsi Navikai, obecnie. Lazdijai d., Zabity w walkach z oddziałem NKWD: Dainava rejon Veisiejai dowódca batalionu Stasys Soroka-Mindaugas, ul. 1926 (1924?) M. Rzeźbiarze (Rzeźby?), Dab. Lazdijai zm. oraz jego adiutant Leon Ivoška-Lapin, g.r. 1925 wieś Pietroszki, teraz Lazdijai zm.

Informacje i zdjęcia ze strony internetowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury www.kpd.lt; Rejestr dóbr kultury nieruchomych www.kvr.kpd.lt, unikalny kod obiektu 22015

Starszeństwo

Veisiejai

Opinie

Napisać komentarz