VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Sienos prisimena Seirijuose

Žydų paveldas

Kontaktai

Linos Šlipavičiūtės gatvės meno projektas „Sienos prisimena“, vykdomas nuo 2019 m., sugrąžina Lietuvos miestų ir miestelių žydų atminimą į gatves. Neofreskos yra kuriamos remiantis autentiškomis nuotraukomis ir puošia Vilniaus, Merkinės, Salantų, Utenos, Švėkšnos, Molėtų sienas. Nuo 2023 m. vasaros prie jų prisijungė ir Seirijai. Neofreska sukurta ant pastato, esančio Metelio g. 9, sienos. Vieta pasirinkta neatsitiktinai – šalia stovi buvusi Seirijų amatų mokykla, kurioje 1941 m. rugsėjį iki sušaudymo kelias dienas buvo įkalinti Seirijų žydai.

Seirijai iki II-ojo pasaulinio karo

Seirijų miestelio sienos mena įvairiatautį, sudėtingą ir kintantį gyvenimą. Be lietuvių, lenkų ir vokiečių čia nuo XVIII a. pradžios gyveno ir žydų bendruomenė. Prieš II-ąjį Pasaulinį karą joje buvo apie 1000 žmonių. Žydams priklausė sinagoga, kloizas, mokykla, biblioteka, bankas, teismas, kelios dešimtys krautuvių, čia triūsė amatininkai, veikė lengvosios pramonės dirbtuvės. Virė aktyvus gyvenimas: buvo švenčiamos religinės šventės, vyko kultūros ir sporto renginiai, šurmuliavo turgūs, jomarkai, skambėjo muzika šokių salėse ir gegužinėse, šaltuoju metų laiku – čiuožykloje. Veikė karčemos, cukrainės, viešbutis. Seirijuose kasdien susitikdavo žmonės, kurie skyrėsi tiek gyvenimo būdu, tiek religinėmis pažiūromis, tačiau juos siejo glaudūs ekonominiai ryšiai, darbo santykiai, kultūrinis gyvenimas, visuomeninė veikla.

Neofreskoje pavaizduota Seirijuose gyvenusi moteris Rivka Liubelski. L. Šlipavičiūtės teigimu, tai vienintelis šiame projekte portretas atliktas tapymo būdu! Taip pat, tai vienas iš nedaugelio atvejų, kuomet yra žinomi portrete pavaizduotos moters artimieji šiuo metu gyvenantys Izraelyje ! 

Neofreskoje įamžintos moters, Rivkos Liubelski, šeimos istoriją žinome tik jos proanūkės Idid Levavi Gabbai dėka. Ji pasidalino prosenelių bei giminaičių, gyvenusių Seirijuose iki karo, nuotraukomis. Rivka Liubelski su savo artimaisiais tapo holokausto auka. Ji, kartu su visais Seirijų žydais (229 vyrais, 384 moterimis ir 340 vaikų) buvo nužudyta Baraučiškės miške 1941 m. rugsėjo 11 d.

Vienas iš jos sūnų, Meir Levavi, dar neprasidėjus karui emigravo į Palestiną, o po kurio laiko, 1932 m., įkalbino išvykti ir jauniausią seserį Mašą Liubelski. Dėl jų emigracijos giminės istorija tęsiasi toliau.

Prie kūrinio galima rasti lentutę su visa informacija, o QR kodas veda į tam sukurtą puslapį:https://www.lazdijukulturoscentras.lt/informacija/sienos-prisimena-seirijuose/?fbclid=IwAR3XkI5gaRdB-IjISmHhZVTenLq28ooC5guG37i-x-4vCbVaKt8cKeq5XIs

Projektą finansuoja – Lietuvos kultūros taryba
Projektą įgyvendina – Lazdijų kultūros centras

Projekto partneriai:
Lietuvos žydų bendruomenė
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija
Lazdijų turizmo informacinis centras

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti