Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta (Noragėlių k.)

Laisvės kovos

Šioje vietoje žuvo partizanas Antanas Marčinskas Rambynas.

Kai 1950 m. rugsėjo 10 d. pas agentą Myšką svečiavosi jo giminaitė Janė Vestfeldai­tė, jis iš jos sužinojo, kad Barčių kaime rusai nukovė keturis partizanus. Dirbusi lau­kuose Vestfeldaitė su seserim, pavakare grįždamos namo, sutiko du kovotojus. Jie pa­
prašė gerti. Tai buvo Berželis ir sužeistas Rambynas. Jie ėjo labai tyliai - Berželis vedėsi Rambyną už parankės ir nešė jo šautuvą. Atsigėrę vandens, pasuko į Bestraigiškės miš­ką, kur yra bunkeris, ten gydys sužeistą Rambyną - perdavė saugumui Myška. MGB pastebi: „Iš surastų pas nukautuosius dokumentų aišku, kad Rambynas paskirtas Juoza­pavičiaus tėvūnijos vadu.

Ištrauka iš Broniaus Kašelionio knygos "DAINAVOS PARTIZANAI Šarūno rinktinė dokumentai ir prisiminimai" http://www.partizanai.org/failai/pdf/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.pdf

 

Seniūnija

Noragėlių

Atsiliepimai

Komentuoti