VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų Prano Vaivados-Milžino ir Aleksandro Maskeliūno-Strazdo kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Šioje vietoje, patekę į pasalą, 1946-06-01 (02 ?) kautynėse su čekistinės kariuomenės daliniu žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės partizanai: būrio vadas Pranas Vaivada-Milžinas, g. Radvilonių k., dab. Veisiejų sen., Aleksandras Maskeliūnas-Strazdas, g. 1929 (1920 ?) m., gyv. Poviliškės k., dab. Lazdijų r.. Sužeistas pasitraukė partizanas Bronius Saveikis-Klajūnas.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29547

Seniūnija

Seirijų

Atsiliepimai

Komentuoti