VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Macevičių k.)

Laisvės kovos

1945-02-05 partizanų būrys (60), vadovaujamas Lietuvos kariuomenės kapitono Boliaus Šimkonio-Šarūno, žygiavo pulti Kapčiamiestį, bet Macevičių k. partizanus užpuolė NKVD sovietų pasienio kariuomenės 94-ojo būrio kareiviai, vadovaujami ltn. Kadyrovo. Mūšyje žuvo per 10 partizanų: vadas kpt. B. Šimkonis-Šarūnas, g. 1908 m. Liškiavoje, dab. Lazdijų r., palaidotas Liškiavoje, ir žinomi partizanai: Bolius Jurkonis-Slibinas, g. 1916-05-09 Mižonių k., Leipalingio vlsč., Jeronimas Liutvinas, g. Paželsvų k., Antanas Lučinskas, Antanas Sadauskas-Diemedis, g. Liškiavoje, palaidotas Liškiavoje, Petras Subačius-Velionis (Veliuona ?), g. 1923 m. Mižonių k., palaidotas Gerdašių kapinėse, Liudvikas Vailionis-Uosis, g. 1920 m. Mižonių k., Jonas Zapasninkas, g. Snaigupės k., dab. Lazdijų r., vokietis kapitonas, kiti neišaiškinti. Sužeistas ir suimtas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio tėvūnijos partizanas V. Stankevičius-Dobilas. Kartu kovojęs J. Slautos-Aušros būrys pasitraukė sėkmingai. Nukauti priešo kareiviai Guzas, Kazakovas, Polivanovas.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29577

Seniūnija

Kapčiamiesčio

Atsiliepimai

Komentuoti