VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Klepočių k.)

Laisvės kovos

Klepočių k., vad. Petroškų miške, šioje vietoje, pranešus slaptajam informatoriui Vizgirdai, 1949-09-20 kautynėse su MGB 510-ies kareivių daliniu, vadovaujamu 34-ojo šaulių pulko vado plk. Voronino ir Lazdijų aps. MGB skyriaus viršininko Aleksejevo, žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės štabo viršininkas Jurgis Gylys-Kalnius, g. 1919 m. Galstų k., dab. Lazdijų r., ir Šarūno rinktinės Mindaugo grupės partizanai: Kostas Markevičius-Tautmylis, g. 1927 m. Užukalnių k., dab. Lazdijų r., Albinas Vabalas-Kadugys, g. 1930 m. Laibagalių k., dab. Lazdijų r.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29560

Seniūnija

Veisiejų

Atsiliepimai

Komentuoti