VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Kirtiliškės k.)

Laisvės kovos

Kirtiliškės k., prie Grėbliūnų sodybos, 1949-01-19 kautynėse su MGB daliniu (9 operatyvininkai, 30 kareivių ir 50 stribų), trukusiose 2 val., žuvo 8 iš 18-os Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės būrio partizanų: Šarūno rinktinės ryšių skyriaus viršininkas ir Mindaugo tėvūnijos štabo viršininkas Jonas Jančė-Kovas, g. 1926 m., Neravų k., dab. Lazdijų r., partizanas nuo 1946-12-03, Jonas Janulevičius-Lašas, g. 1928 m. Grikapalio k., dab. Lazdijų r., partizanas nuo 1948-11-24, žuvo gretimame Nemajūnų k., Pranas Kliučinskas, g. 1928 m. Avižienių k., Zigmas Lisauskas-Kancleris (?), g. 1921 m. Kantrinciškės k., dab. Lazdijų r., Antanas Maksimavičius-Mauras, g. 1920 m. Akmenių k., dab. Lazdijų r., partizanas nuo 1948-06-03, Jonas Navickas-Šernas, g. 1923 m. Diržų k., dab. Lazdijų r., partizanas nuo 1944 m., Juozas Riškevičius-Varnėnas, g. 1922 m. Neravų k., partizanas nuo 1948-09-10, pabėgęs iš sovietų kariuomenės. Pastaba: Vladas Smalinskas-Ulonas, g. Straigių k., dab. Lazdijų r., pasitraukęs iš Kirtiliškės k. kautynių, žuvo gretimame Nemajūnų k.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29541

 

Seniūnija

Lazdijų

Atsiliepimai

Komentuoti