VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų Antano Vailionio-Paparčio ir Albino Sakalausko-Audros kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Šiame bunkeryje 1949-02-17, negalėdami prasiveržti iš priešų apsupties, kautynėse su MGB daliniu žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos būrio vadas Antanas Vailionis-Papartis, g. 1923 m. Paliūnų k., Veisiejų vlsč., ir to paties būrio partizanas Albinas Sakalauskas-Audra, g. 1922 m. Mikyčių k., Veisiejų (Šventežerio ?) vlsč. Partizanė Bronė Žukauskaitė suimta. Bunkerį išdavusią informatorę „Korobką“ - Oną Kamorūnienę, g. 1912 m., 1949-12-18 partizanai Barčių k. nušovė.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 26421

Seniūnija

Veisiejų

Atsiliepimai

Komentuoti