VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizanų Antano Šimoniučio-Ežio ir Vinco Stučkos-Briedžio kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Šioje vietoje buvusioje slėptuvėje ir šalia jos, 1947-01-15 kautynėse su MGB čekistinės kariuomenės daliniu žuvo Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo tėvūnijos 2-ojo būrio partizanai: Vincas Stučka-Briedis, g. 1922 (1926?) m., gyv. Galstų k., dab. Lazdijų r., Antanas Šimoniutis-Ežys, g. 1924 (1923?) m., gyv. Galstų k.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29551

Seniūnija

Veisiejų

Atsiliepimai

Komentuoti