VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Lietuvos partizano Vinco Mikelionio-Vargdienio kovos ir žūties vieta

Laisvės kovos

Šioje vietoje 1948-03-20 kautynėse su MGB kariuomenės daliniu žuvo Dainavos apygardos Mindaugo grupės vadas ir laikinas Šarūno rinktinės vadas Vincas Mikelionis-Vargdienis, g. 1912 m. Bajoriškės k., Veisiejų vlsč.

Informacija ir nuotraukos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 29563

Seniūnija

Veisiejų

Atsiliepimai

Komentuoti