VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Jono Reitelaičio kapas

Paminklai

Lazdijų kraštą garsino žymūs veikėjai. Krikštonių bažnyčios šventoriuje palaidotas kunigas, kraštotyrininkas J.Reitelaitis.
Jonas Reitelaitis, gimęs 1884-11-23 Navasoduose, Marijampolės apskrityje, kunigas, istorikas, kraštotyrininkas. 1913 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 1926 metais buvo paskirtas kurti Krikštonių parapiją, kur gyveno iki mirties 1966-11-30. Krikštonių bažnyčios projekto autorius ir statytojas. Parašė daugelį monografijų apie miestelius, bažnyčias, parapijas, užrašinėjo tautosaką, papročius, rinko istorinę medžiagą. J. Reitelaitis garsėjo ir kaip gydytojas. Krikštonyse, J. Reitelaičio gyvenamajame name, atidarytas memorialinis muziejus.

Atsiliepimai

Komentuoti