VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

1863 m. sukilėlių kapas

Laisvės kovos

1863 m. birželio 29 d. įvyko Statiškės mūšis, kuriame susikovė sukilėlių dalinys, vadovaujamas Povilo Suzino (1839- 1863) ir rusų armijos dalinys, vadovaujamas pulkininko Skrodulio ir kapitono Štern fon Gviazdovskio. Mūšyje, be vado, žuvo dar 32 sukilėliai, virš trisdešimties buvo sužeista. Po Povilo Suzino žūties vadovavimą perėmė Tadas Šeligovskis, kuris išvedė likusius gyvus sukilėlius Lenkijos link. Po kelių dienų, sukilėlių vado žmona vyro palaikus išsikasė iš bendro kapo ir spėjama, kad perlaidojo Seirijų kapinėse.
 

Informacija iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos internetinio puslapio www.kpd.lt ; Nekilnojamųjų Kultūros vertybių registro www.kvr.kpd.lt, objekto unikalus kodas 11015

Nuotraukos autorius Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcijos Metelių regioninio parko grupė

Atsiliepimai

Komentuoti