VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Veisiejų regioninio parko 2023 m. veiklos ataskaitos pristatymas

Pristatymas

Kviečiame į 2023 m. Veisiejų regioninio parko veiklos ataskaitos pristatymą! 

Bus galimybė susitikimą stebėti nuotoliniu būdu. 

Nuoroda prisijungimui: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjBjYzA0MTYtMDIzZS00OTljLWI3MjMtMTdmNzM1OTJjNDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1871dad-90d7-40bb-b84b-15875848e0c2%22%2c%22Oid%22%3a%225c1edef9-1d50-4858-a8f7-3a4bda987b6c%22%7d