Instytucja publiczna „Centrum Informacji Turystycznej Lazdijai”

Upamiętnienie 79. rocznicy bitwy pod Kalniszkami

Wzmianki