Republikański etap ogólnopolskiego konkursu skrzypcowego „Cut, Scripts”

Pierwsza tura Republikańskiego Konkursu Skrzypcowego „Cut, Scripts” odbędzie się wirtualnie. Do udziału zapraszani są wykonawcy i zespoły z całej Litwy.