VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Tel. +370 318 66 130
El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas:
I–IV – 8.00–17.00
V – 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–13.00

Janaslavo k. 10,
LT-67170 Lazdijų r.
Tel. +370 318 51 881
El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas:
I – VII – 8.00–20.00
Renginių kalendorius

<< spalis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

SKELBIMAS DĖL LAZDIJŲ HIPODROMO VALDYMO IR NAUDOJIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO

 

Suteikiančioji institucija

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Adresas: Vilniaus g. 1, 200 kab., LT-67106 Lazdijai, Lietuvos Respublika.
Telefonas: +370 318 66 110. Faksas: +370 318 51 351.
Elektroninio pašto adresas: direktorius@lazdijai.lt.

Konkurso objektas

Lazdijų hipodromo valdymo ir naudojimo koncesijos suteikimas.

Koncesijos sutarties dalykas ir apibūdinimas

        1. Lazdijų rajono savivaldybės vykdomoji institucija (toliau – Suteikiančioji institucija), kuri pagal savo kompetenciją ir įgaliojimus, nustatytus Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, yra atsakinga už funkcijų, kurios bus įgyvendinamos ir užtikrinamos suteikiant koncesiją, įgyvendinimą, koncesijos sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka konkurso laimėtojo specialiai įsteigtam juridiniam asmeniui – koncesininkui suteiks koncesiją, t. y. leidimą vykdyti ūkinę veiklą, teikti viešąsias paslaugas, nuomos sutarties pagrindu valdyti ir naudoti turtą Lazdijų hipodrome, esančiame Buktos k. 2, Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. (objekto teritorijos dydis – 13,40 ha), o koncesininkas prisiims didžiąją dalį su ūkine veikla susijusios rizikos, bei koncesijos ir nuomos sutartyse nustatytas teises ir pareigas. Koncesininko atlyginimą už tokią veiklą sudarys teisės užsiimti ūkine veikla suteikimas, pajamos iš ūkinės veiklos kartu su kompensacija, Suteikiančiosios institucijos mokama koncesininkui, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką.

        2. Pagrindinių koncesijos projekto techninių, finansinių ir komercinių sąlygų apibūdinimas:
        2.1. Sutartį privalo vykdyti konkurso dalyvio, pripažinto laimėjusiu konkursą, specialiai įsteigtas juridinis asmuo – koncesininkas. Koncesininkas turi būti įsteigtas Lazdijų rajono savivaldybėje;
        2.2. Konkurso dalyvis, pripažintas laimėjusiu konkursą, Suteikiančiai institucijai neatlygintinai laiduoja už visų koncesininko prievolių pagal koncesijos sutartį tinkamą vykdymą visą koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį;
        2.3. Koncesijos sutartis sudaroma 25 metų terminui;
        2.4. Visam koncesijos sutarties galiojimo laikotarpiui Suteikiančioji institucija koncesininkui nuomos sutarties pagrindu be aukciono (be atskiro konkurso) išnuomoja 13,40 ha žemės sklypą, o taip pat suteikia teisę valdyti ir naudoti
hipodrome esantį turtą nuomos sutarties pagrindu:
        2.4.1. tribūna (unikalus Nr. 4400-2038-2127);
        2.4.2. geoterminis šildymas (unikalus Nr. 4400-2241-9261);
        2.4.3. teisėjų bokštelis (unikalus Nr. 4400-2240-3249);2.4.4. kiti statiniai (inžineriniai) – tvora (unikalus Nr. 4400-2240-3260);
        2.4.5. kiti statiniai (inžineriniai) – stoginė žirgams (unikalus Nr. 4400-2038-2168);
        2.4.6. kiti statiniai (inžineriniai) – aikštelės šaligatviai (unikalus Nr. 4400-2240-3281);
        2.4.7. nuotekų linija – lietaus kanalizacijos tinklai (unikalus Nr. 4400-2240-8702);
        2.4.8. nuotekų linija – buitinių nuotekų tinklai (unikalus Nr. 4400-2408-8713);
        2.4.9. vandentiekio linija – vandentiekio tinklai (unikalus Nr. 4400-2240-8686);
        2.4.10. nuotekų linija – buitinių nuotekų tinklai (unikalus Nr. 4400-2240-8757);
        2.4.11. arklidės (unikalus Nr.4400-2038-2138);
      2.4.12. aukščiau išvardinto turto priklausiniai, bei kitas turtas, kuris pagal koncesijos sutartį perduodamas koncesininkui;
        2.5. Koncesininkas už 2.4.1-2.4.12 punktuose nurodyto turto nuomą įsipareigoja mokėti nuomotojui nuompinigius – 658,35 eurus per mėnesį.
        2.6. Koncesininkas įsipareigoja visą koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį savo rizika ir lėšomis užtikrinti nepertraukiamą, teisės aktus, koncesijos sutarties ir nuomos sutarčių nuostatas, konkurso dalyvio pateiktą finansinį veiklos modelį ir gerą verslo praktiką atitinkantį ūkinės veiklos vykdymą ir viešųjų paslaugų teikimą Lazdijų hipodrome;
        2.7. Koncesininkas savo rizika ir lėšomis įsipareigoja:
        2.7.1. atlikti ne mažesnes kaip 11584,80 eurų dydžio investicijas ne mažiau kaip 10 prekybos vietų sukūrimui hipodrome per 4 mėnesius nuo koncesijos sutarties įsigaliojimo. Jei investicijos negali būti atliktos dėl sezoniškumo ar kitų aplinkybių įtakos, koncesininkas turi teisę reikalauti 4 mėnesių terminą pratęsti protingam laikotarpiui;
        2.7.2. jei dalyvis nurodo pasiūlyme, koncesininkas įsipareigoja sudaryti pasiūlymą ir specifikacijos reikalavimus atitinkančias sąlygas ugdymo procesui.
      2.8. Suteikiančioji inst itucija koncesininkui duoda sutikimą atlikti naujo turto statybos darbus žemės sklype. Koncesininko sukurtas naujas turtas, nuosavybės teise priklauso koncesininkui ir pasibaigus koncesijos sutarčiai koncesininkas išlaikys į šį turtą nuosavybės teisę, išskyrus prekybos vietas;
      2.9. Koncesininkas įsipareigoja visu koncesijos sutarties galiojimo laikotarpiu užtikrinti įsipareigojimų pagal koncesijos sutartį vykdymą banko garantija arba lygiaverčiu užtikrinimu, kuris būtų priimtinas Suteikiančiai institucijai, pavyzdžiui nekilnojamojo turto įkeitimu, užstatu, finansinės institucijos ar draudimo bendrovės laidavimo raštu;
      2.10. Koncesininkas įsipareigoja sudaryti ir visu koncesijos sutarties galiojimo laikotarpiu išlaikyti koncesijos sutartyje nurodytas draudimo sutartis;
         2.11. Suteikiančioji institucija įsipareigoja koncesininkui mokėti kompensaciją už įvykius, kurių riziką yra prisiėmusi Suteikiančioji institucija, tačiau per visą koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį ne didesne suma nei nurodyta konkurso dalyvio, laimėjusio konkursą, pasiūlyme;
      2.12. Koncesininkas Suteikiančiai institucijai įsipareigoja mokėti koncesijos mokestį, kurį sudaro pastovioji ir kintamoji dalis. Koncesijos mokesčio pastoviąją dalį sudaro konkurso dalyvio pasiūlyme nurodyta suma. Koncesijos mokesčio pastovioji dalis Suteikiančiai institucijai mokama kiekvienais koncesijos sutarties galiojimo metais pradedant nuo 6 metų ir yra mokama iki koncesijos sutarties pabaigos. Koncesijos mokesčio kintamąją dalį sudaro ne mažiau kaip 0,5 procentai koncesininko metinių pardavimo pajamų plius taikytinas PVM dydis. Koncesijos mokesčio kintamoji dalis Suteikiančiai institucijai mokama kiekvienais koncesijos sutarties galiojimo metais pradedant nuo 3 koncesijos sutarties galiojimo metų (t. y. už pirmus 2 koncesijos sutarties galiojimo metus kintamoji dalis nėra mokama) ir yra mokama kasmet iki koncesijos sutarties galiojimo pabaigos;
        2.13. Koncesininko teikiamos viešosios paslaugos privalo atitikti šiuos reikalavimus:
        2.13.1. turi tenkinti ne vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesus ir poreikius;
        2.13.2. turi būti teikiamos nuolat ir nediskriminacinėmis sąlygomis;
       2.13.3. per kiekvienus pirmus 5 koncesijos sutarties galiojimo metus privalo būti surengta ne mažiau kaip 6 žirginio sporto renginių, iš kurių mažiausiai 1 žirginio sporto renginys būtų tarptautinis, o vidutinis kiekvieno žirginio sporto renginio dalyvių (sportininkų) skaičius – 40;
      2.13.4. nuo 6 iki 25 koncesijos sutarties galiojimo metų kiekvienais metais privalo būti surengta ne mažiau kaip 6 žirginio sporto renginiai, iš kurių mažiausiai 1 žirginio sporto renginys būtų tarptautinis, o vidutinis kiekvieno žirginio sporto renginio dalyvių (sportininkų) skaičius – 20;
      2.13.5. kiekvieno renginio, įskaitant žirginio sporto renginius, metu koncesininkas privalo parengti naudotis mažiausiai 10 prekybos vietų;
       2.13.6. per pirmus trejus koncesijos sutarties galiojimo metus privalo būti pritraukta ne mažiau kaip 20000 lankytojų į žirginio sporto renginius ir kitus renginius hipodrome;
         2.13.7. koncesininkas savo sąskaita privalo apsirūpinti turtu, reikalingu viešosioms paslaugoms teikti.
       3. Detalūs koncesijos projekto įgyvendinimo reikalavimai yra pateikiami koncesijos sutarties projekte. Detalus koncesijos projekto apibūdinimas, įskaitant projekto techninių sąlygų ir reikalavimų jo įgyvendinimui, saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, pagrindinių sutarties sąlygų apibūdinimą, pateikiami koncesijos sutarties priede „Specifikacija“.

Konkurso sąlygų įsigijimas

       4. Konkurso sąlygos asmenims, pateikusiems prašymus, išduodamos nemokamai nuo 2016-04-04 iki 2016-04-25, Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje, adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai, 216 kab. Darbo valandomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 iki 15.45 val., o prašyme atskirai nurodžius, konkurso sąlygos išduodamos ir elektroniniu paštu.

Konkurso vykdymo procedūros

       5. Konkursas dėl koncesijos suteikimo vykdomas atviro viešo konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymu, kitais teisės aktais ir konkurso sąlygomis. Konkursą organizuoja ir vykdo Suteikiančiosios institucijos paskirta komisija.
      6. Konkursas dėl koncesijos suteikimo vykdomas be konkurso dalyvių išankstinės atrankos ir preliminarių neįpareigojančių pasiūlymų pateikimo ir jų vertinimo etapų šiais etapais:
        6.1. konkurso ir jo sąlygų paskelbimas;
        6.2. išsamių įpareigojančių pasiūlymų pateikimas;
        6.3. išsamių įpareigojančių pasiūlymų vertinimas;
        6.4. derybos ir Koncesijos sutarties sudarymas.
        7. Vienas konkurso dalyvis gali pateikti tik vieną pasiūlymą. Dalyviams yra draudžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.
        8. Konkurso dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
        8.1. sąžiningumo deklaraciją pagal konkurso sąlygų 2 priede pateiktą formą;
        8.2. konfidencialumo pasižadėjimą pagal konkurso sąlygų 3 priede pateiktą formą;
        8.3. pasiūlymus ir komentarus dėl specifikacijos sąlygų ir reikalavimų jų įgyvendinimui;
        8.4. pasiūlymus ir komentarus dėl koncesijos sutarties sąlygų ar išlygas dėl jų;
      8.5. jei konkurso dalyvis yra subjektų grupė, pateikiama jungtinės veiklos sutartis (originalas) ar patvirtinta jos kopija. Sutartyje turi būti numatyta solidari visų jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybė už prievolių Suteikiančiajai institucijai nevykdymą, o taip pat nurodyta, kuris asmuo atstovauja subjektų grupę;
        8.6. pasiūlymo užtikrinimą;
        8.7. dokumentus, kurie patvirtintų, kad konkurso dalyviui gali būti suteikta koncesija;
       8.8. konkurso dalyvį atstovaujančio asmens dokumentus, patvirtinančius teisę atstovauti konkurso dalyvį;
        8.9. finansinį veiklos modelį, atitinkantį konkurso sąlygų 5 priede nustatytus reikalavimus;
        8.10. kitus dokumentus.
        9. Pasiūlymo galiojimui užtikrinti dalyvis privalo pateikti pasiūlymo užtikrinimą, kurio vertė lygi 2896,20 eurų. Jei dalyvis yra ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, pasiūlymo užtikrinimas gali būti išduotas bet kuriam ūkio subjektų grupės nariui atskirai arba visai ūkio subjekto grupei. Pasiūlymo užtikrinimas turi būti parengtas pagal konkurso sąlygų 6 priede pateiktą formą.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai

        10. Komisijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal šiuos konkurso dalyvio pasiūlymo duomenis:
        10.1. Maksimalios kompensacijos dydį, kuris negali būti didesnis kaip 150000,00 eurų.
     10.2. Koncesijos mokesčio pastoviosios dalies dydį, mokamą už kiekvienus koncesijos sutarties galiojimo metus pradedant nuo 6 koncesijos sutarties galiojimo metų;
        10.3. Prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su sąlygų ugdymo procesui sudarymu.

Vokų su pasiūlymais pateikimas

        11. Pasiūlymai turi būti pateikti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, t. y. iki
2016-05-02 12.00 val.
        12. Dalyviai vokus su pasiūlymais privalo pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijai iš anksto apmokėtu registruotu paštu, arba per pašto kurjerį adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai, Lietuvos Respublika, arba įteikti asmeniškai į 202 kab. darbo valandomis: nuo pirmadienio iki ketvirtadienio – nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadienį – nuo 8.00 iki 15.45 val. Ant voko turi būti užrašytas Suteikiančiosios institucijos pavadinimas, adresas, konkurso pavadinimas, konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos“ (nurodant datą ir laiką).
      13. Pateikimo momentu laikomas voko su pasiūlymu gavimo Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje momentas.
        14. Pasiūlymas ir dokumentai pateikti su pasiūlymu pateikiami lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą, patvirtintu teisės aktų nustatyta tvarka.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas

        15. Vokai su pasiūlymais atplėšiami vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje, kuris vyks Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patalpose, adresu Vilniaus g. 1, Lazdijai, Lietuvos Respublika, 208 kab., 2016-05-02 13.00 val. Vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti tik pasiūlymus pateikę dalyviai.

Papildoma informacija

         16. Visi klausimai, komentarai ir pasiteiravimai turi būti adresuojami šiam asmeniui:
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriaus vedėjai Jolitai Galvanauskienei. Adresas: Vilniaus g. 1, 216 kab., LT-67106 Lazdijai, Lietuvos Respublika.
Telefonas: +370 318 66 112. Faksas: +370 318 51 351.
Elektroninis paštas: jolita.galvanauskiene@lazdijai.lt.