VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Tel. +370 318 66 130
El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas:
I–IV – 8.00–17.00
V – 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–13.00

Janaslavo k. 10,
LT-67170 Lazdijų r.
Tel. +370 318 51 881
El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas:
I – VII – 8.00–20.00
Renginių kalendorius

<< spalis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Pažintinė ekskursija moksleiviams apie pokario laikotarpį Lieuvoje. Pasakojama apie 9 metus trukusį partizaninį karą siekiant atkurti nepriklausomą valstybę. Netradicinės pamokos metu moksleiviai aplankys mūšių, partizanų žūties vietas Lazdijų krašte, paminklus jiems atminti, sužinos, kur buvo kalinami ir kankinami narsiausi mūsų krašto vyrai, kokias represijas patyrė jų šeimos.

 

LAZDIJAI

1. Laisvės kovų muziejus (Vytauto g. 11)

Laisvės kovų muziejus įkurtas 1992 m. Lazdijų rajono tremtinių, partizanų, politinių kalinių ir jų artimųjų iniciatyva. Ekspozicija įrengta name, kuriame pokario metais buvo įsikūrusi Valstybinio saugumo Lazdijų būstinė (KGB). Joje buvo tardomi Lietuvos žmonės, iš čia jie buvo išvežami į kalėjimus, čia buvo sudarinėjami tremiamų į Sibirą lazdijiškių ir kitų rajono gyventojų sąrašai. Apie rezistencinę kovą, trėmimus ir įkalinimus liudija muziejaus ekspozicija: to laikotarpio dokumentai, tremtinių, partizanų ir politinių kalinių nuotraukos, atsiminimai, jų daiktai, garso ir vaizdo medžiaga. Muziejuje rengiamos parodos tremties ir rezistencijos kovų tema, vedami edukaciniai užsiėmimai.

 

2. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija (Vytauto g. 13  ir Vytauto g. 9)

Lazdijai – partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago vaikystės ir jaunystės miestas. Ant senojo gimnazijos pastato sienos kabo atminties lentos, praeiviams menančios pastate veikusią „Žiburio“ gimnaziją, kurią 1937 m. baigė 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataras, Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) gynybos pajėgų vadas, partizanų pulkininkas A. Ramanauskas-Vanagas. Šalia kabo kita paminklinė lenta gimnazijos direktoriams, mokytojams ir mokiniams, žuvusiems už Lietuvos laisvę 1941 m., 1944–1952 m., atminti.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos Istorijos kabinetas pavadintas A. Ramanausko-Vanago vardu.

 

3. Lazdijų miesto kapinės (Kauno g.)

Prie centrinio naujųjų kapinių tako yra antkapinis paminklas 1944–1953 m. Lazdijų apylinkėse žuvusiems  Dainavos apygardos partizanams, politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti. Šioje vietoje perlaidoti žuvusių partizanų palaikai.

 

4. ŠEŠTOKAI

Šeštokų geležinkelio stotis (Topolių g.)

Iš Šeštokų geležinkelio stoties 1941 m., 1944–1952 m. buvo tremiami Lazdijų rajono gyventojai. Skvere prie Šeštokų geležinkelio stoties stovi paminklinis kryžius ištremtiems gyventojams atminti (aut. A. Liaukus).

 

5. NAUJOSIOS KIRSNOS KAIMAS

Juozo Karausko sodyba

1948-02-11 Juozo Karausko sodyboje įvyko Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Mindaugo grupės 3-iojo būrio partizanų mūšis su čekistine kariuomene ir vietos stribais. Dvi valandas trukusieme mūšyje žuvo 5 partizanai: Vincas Bartaška-Vaidotas, Vincas Busilas-Ramunis, Juozas Jančia-Rytas, Stasys Keršulis-Žirafa, Juozas Zdanavičius-Trispalvis ir sodybos šeimininkas. Kautynių vietoje 2000-aisiais pastatytas paminklas – Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra.

 

6. KALNIŠKĖS MIŠKAS

Kalniškės mūšio vieta

1945-05-16 Kalniškės miške vyko vienas didžiausių lietuvių rezistencinės kovos mūšių. Apie 100 partizanų, vadovaujamų Jono Neifaltos-Lakūno, kovėsi apsupti kelis kartus gausesnių NKVD kariuomenės 220 pasienio pulko pajėgų ir išsiveržė iš apsupties. Žuvo 44 partizanai. Mūšio vietoje, kalvos viršūnėje, marijampolietis J. Nevulis partizanams atminti pastatė paminklą iš lauko akmenų. Per 20 nepriklausomybės metų šiame kalnelyje pastatyta daug atminties kryžių.

Kelyje Krosna–Lazdijai yra kelio ženklai – nuorodos „Kalniškės miškas. Į mūšio vietą“.

 

7. ŠVENTEŽERIS

Paminklinis akmuo partizanams atminti

Šventežerio miestelio centre, prie seniūnijos pastato, stovi paminklinis akmuo 1944–1954 m. Šventežerio apylinkėse žuvusiems Dainavos apygardos partizanams atminti.

 

8. GRAUŽŲ KAIMAS

Atminimo ženklas bunkeryje žuvusiems Šarūno rinktinės partizanams atminti

1948-08-19 Graužų kaime Seirijų poskyrio operatyvinė karinė grupė apsupo partizanų rėmėjo Prano Kašelionio vienkiemį. Per susišaudymą žuvo trys Šarūno rinktinės Juozapavičiaus grupės partizanai ir sodybos šeimininkas Pranas Kašelionis.

 

9. SEIRIJAI

Paminklas Vytauto gatvėje (Vytauto g. 36)

Paminklas liudija, kad šioje vietoje stovėjusiame Seirijų valsčiaus NKVD–MVD–MGB poskyrio pastate 1945–1954 m. buvo kalinami, tardomi ir kankinami Lietuvos gyventojai.

 

Antkapinis paminklas ir paminklinės lentos Seirijų kapinėse

Seirijų kapinėse stovi antkapinis paminklas ir paminklinės lentos 1996 m. iš užkasimo vietos perkeltiems ir šioje vietoje palaidotiems 44 Seirijų apylinkėse žuvusiems ir visiems Seirijų valsčiuje žuvusiems Dainavos apygardos partizanams atminti.

 

10. BESTRAIGIŠKĖS MIŠKAS

Bunkeris ir paminklas Bestraigiškės miške

1951-09-27 Bestraigiškės miške MGB 2-N valdybos agentų smogikų grupė surengė provokaciją, per kurią žuvo šeši Šarūno rinktinės Mindaugo ir Juozapavičiaus tėvūnijų partizanai. Šioje vietoje išlikęs partizanų bunkeris, pastatytas paminklas.

Iš Seirijų reikia važiuoti Paserninkų k. kryptimi. Kelyje yra nuorodos į partizanų žūties vietą.

Esant blogoms oro sąlygoms, objektas automobiliu sunkiai pasiekiamas.

 

Kryžius, koplytėlė ir kryželis Bestraigiškės miške

Tame pačiame miške 1951-02-06 per MGB vidaus kariuomenės 34-ojo šaulių pulko 2-ojo bataliono kareivių vykdytą karinę čekistinę operaciją žuvo Dainavos apygardos vado pavaduotojas žvalgybai, apygardos teismo pirmininkas ir Šarūno rinktinės vadas Juozas Jurelionis-Sakalas, Juozapavičiaus tėvūnijos 3-iojo būrio vadas Pranas Majauskas-Vanagėlis, skyriaus vadas Pranas Celevičius-Berželis ir partizanai Vacys Pledys-Slapukas, Antanas Vailionis-Tėvas, Vytautas Vaivada-Garsas, Juozas Žilionis-Strazdas. Jiems atminti pastatyti kryžius, koplytėlė ir kryželis medžiuose.

 

11. VEISIEJAI

Veisiejų krašto muziejus (Vytauto g. 47)

Miškingose Veisiejų apylinkėse vyko daug partizanų susirėmimų su MGB kariuomene. Dar ne visose partizanų žūties vietose pastatyti paminklai. Apsilankę Veisiejų krašto  muziejuje, moksleiviai analizuos čia eksponuojamus partizaninių kovų ir tremties vietų žemėlapius, apžiūrės partizaninių kovų dalyvių ir jų artimųjų nuotraukas, pasklaidys jų rašytus prisiminimus, išlikusius dokumentus.

 

12. KAPČIAMIESTIS

Kapčiamiesčio miestelio aikštė prie bažnyčios

Kapčiamiesčio miestelio centrinėje aikštėje pastatytas aukštas medinis kryžius, išniekintiems 1944–1952 m. Kapčiamiesčio apylinkėse žuvusiems Dainavos apygardos partizanams atminti. Ant kryžiaus pritvirtinta lentelė su užrašu: „Šioje aikštėje gulėjo 1944–1952 m. išniekinti žuvę Lietuvos partizanai: Kazimieras Burba, Boleslovas Navickas, Feliksas Jarmalavičius, Bronius Miciulevičius, Martynas Jarašius, Vincas Volskas, Kazimieras Žibūda, Vytautas Voveruška, Viktoras Braslauskas, Juozas  Braslauskas, Algimantas Paliutis, Bronius Sadeckas, Petras Bakevičius“ (aut. Leonas Juozonis). Paminklas atidengtas 1994 m. lapkričio 27 d.

Ant bažnyčią juosiančios akmeninės tvoros pakabinta lentelė su įrašu: „Čia šulinyje užkasti bolševikų nukankinti Lietuvos partizanai“.