Lazdijai Tourism Information Centre
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Phone 8 318 66130
Hours:
I–IV – 8.00–17.00
V – 8.00–15.45
Lunch break: 12.00–13.00

Janaslavas village 10,

LT-67170 Lazdijai r.
Phone 8 318 51160, 8 318 51881
Hours:
I–VII – 8.00–20.00
Handicraft

Name and surname Location
 Blacksmith  Rolandas Sabestinas  Ročkiai village
 Blacksmith  Pranas Pečiukonis  Kailiniai village
 Blacksmith  Anicetas Buckiūnas  Krosna
 Blacksmith  Algis Liaukevičius  Lazdijai village
 Blacksmith  Vytautas Žukauskas  Šilainė village
 Blacksmith   Arūnas Margelis  Viktarina village
 Blacksmith  Juozas Varnelis  Kailiniai village
 Blacksmith  Antanas Dudzinskas  Viktarina village
 Woodcarver  Jonas Savukynas  Gudeliai village
 Woodcarver  Tomas Mirijauskas  Veisiejai
 Woodcarver  Eugenijus Urmanavičius  Krosna
 Woodcarver  Raimundas Oleškevičius  Komenka village
 Woodcarver  Dainius Valenta  Kapčiamiestis
 Woodcarver  Vincas Simanynas  Krosna 
 Cross-maker  Mečislovas Supranavičius  Veisiejai
 Candle-dipper  Jonas Anicetas Buckiūnas  Veisiejai
 Candle-dipper  Marijona Kielaitienė  Veisiejai
 Weaver  Anelė Katkevičienė  Rudamina
 Weaver  Ona Kubilienė  Meteliai village
 Weaver  Bronislava Kubilienė  Meteliai village
 Weaver  Veronika Česnavičienė  Babrai village
 Weaver   Janė Krisiuvienė  Sankoniai village
 Weaver   Monika Viselgienė  Šlavantų eldership
 Weaver  Ona Bagdžiūnienė  Kukliai village
 Weaver  Albina Lesevičienė  Mikyčiai village
 Weaver  Izabelė Malinauskaitė  N. Kirsna village
 Easter egg printing  Birutė Gražulienė  Lazdijai
 Easter egg printing  Lina Valutkevičienė  Lazdijai village
 Easter egg printing  Irena Rinkevičienė  Teizai village
 Embroiderer  Ona Češkevičienė  Rudamina
 Embroiderer  Danutė Subačienė  Rudamina
 Embroiderer  Veronika Balevičienė  Krikštonys
 Embroiderer  Ona Pauliukonienė  Padumbliai village
 Embroiderer  Angelė Varpulienė  Krikštonys village
 Needle worked pictures by cross  Onutė Nedzinskienė  Lazdijai
 Needle worked pictures by cross  Bronislava Kubilienė  Meteliai village
 Needle worked pictures by cross  Aldona Šukienė  Teizai village
 Painter  Danutė Jelenskienė  Meteliai village
 Knitter  Ona Pauliukonienė  Padumbliai village
 Weaver  Algis Dapkūnas  Rudamina village
 Weaver  Arvydas Rinkevičius  Gegutė village
 Weaver  Alvydas Burneika  Veisiejai
 Weaver  Antanas Jonas Žarnauskas  Veisiejai
 Floral bouquets  Ramunė Botvičienė  Meteliai

More information about craftsmen of Lazdijai region you can find at Lazdijai Regional Museum Seinų street 29, Lazdijai, phone +370 318 52 726, e-mail muziejus@lazdijai.lt