VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Tel. +370 318 66 130
El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas:
I–IV – 8.00–17.00
V – 8.00–15.45
Pietų pertrauka: 12.00–13.00

Janaslavo k. 10,
LT-67170 Lazdijų r.
Tel. +370 318 51 881
El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas:
I – VII – 8.00–20.00
Renginių kalendorius

<< rugsėjis, 2020 >>
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Lazdijų krašto muziejus

Lazdijų krašto muziejus įsikūręs viename seniausių Lazdijų miesto pastatų. 1920-1936 m. čia veikė Seinų „Žiburio“ gimnazija. Muziejuje įrengta „Senoji gimnazijos klasė“, kurioje pristatoma krašto švietimo istorija, o lankytojus pasitinka kunigas Motiejus Gustaitis. Muziejus atspindi krašto istoriją, čia eksponuojami archeologiniai radiniai, senųjų žemėlapių kopijos, įvairūs istoriniai dokumentai. Antrame aukšte eksponuojama medžiaga, susijusi su Salomėjos Nėries gyvenimu Lazdijuose. 

 

Kontaktai:

Seinų g. 29, Lazdijai
Tel. +370 318 52 726
El. p. muziejininke@lazdijumuziejus.lt
Darbo laikas: II–V 9-17 val., VI 9–15.45 val.
GPS: 54.230013, 23.512761 (WGS)

 

Motiejaus Gustaičio memorialinis namas-muziejus

Šiame name 1924–1927 m. gyveno Dzūkijos krašto švietėjas Motiejus Gustaitis – pavyzdingas dvasininkas, poetas, simbolizmo pradininkas, rašytojas, muzikologas ir kalbininkas, vertėjas iš lotynų, prancūzų, lenkų, rusų, vokiečių kalbų, pedagogas, filosofijos daktaras, pirmojo lietuviško „Stilistikos“ vadovėlio autorius.
Muziejuje eksponuojama medžiaga, skirta M. Gustaičio gyvenimui ir kūrybai nušviesti. 
Lazdijų krašto muziejuje ir jo padaliniuose vykdomos šios edukacinės programos: „XX a. pradžios švietimas Lazdijų krašte“, „Ar rasim mes į meilę kelią?”, „Žibintų dirbtuvė”, „Žvakių liejimas“, „Žaislai tremtyje“, „Eksponatai prabyla“, „Gaminame popierių“, „Velykų rytą lelija pražydo”, „Svečiuose pas Salomėją Nėrį“, „Motiejaus Gustaičio gyvenimo takais“, „Žilvičio dūdelė”, „Vilnos kelias”. 
Norinčius dalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose, prašome skambinti. 

Kontaktai:
Adresas: Seinų g. 31, LT-67113, Lazdijai
Muziejus laikinai nelankomas.

Etnografinė Prano Dzūko sodyba

Etnografinę Prano Dzūko sodybą 1970 m. įkūrė buvusio „Jaunosios Gvardijos” kolūkio pirmininkas Algirdas Savulis. Tuo laiku Lazdijų rajone plačiu mastu vyko melioracija – gyventojai iš vienkiemių ir atokesnių kaimų buvo sukeliami į kolūkines gyvenvietes. 
Pirmininkui kilo mintis palikti vieną būdingesnę šio krašto sodybą ir sukaupti joje senovinių ūkio padargų, baldų, namų apyvokos daiktų ekspozicijas, išsaugojant autentišką dzūkų buitį. Tuo tikslu nupirkta Prano Slavėno sodyba Delnicos kaime. 
Sodybą sudaro: troba, svirnas, kluonas, geras tvartas, senasis tvartas ir kalvė. Visuose pastatuose veikia ekspozicijos. Vasaros metu sodyboje vyksta etnografinės šventės. 
Prie muziejaus veikia teatras „Sodžius”, kuriam vadovauja muziejaus vadovė Marijona Pečiukonienė. 
Kiekvieną vasarą sodyboje šurmuliuoja 7 dienų etnografinė vaikų stovykla, kurios metu vaikai susipažįsta su dzūkų senaisiais amatais, kulinariniu paveldu, vaistažolėmis. Su jaunimu užsiima liaudies meistrai: drožėjai, pynėjai, bitininkai, verpėjos, audėjos, gaspadinės. Mokoma velti veltinukus, žiesti ir išdegti molio puodynėlę. Dainuojamos senovinės dainos, žaidžiami rateliai, vyksta pasakorių varžytuvės.

Kontaktai:
Adresas: Delnicos k., LT-67421, Šeštokų sen. Lazdijų r.
Vyr. muziejininkė: Jūratė Paciukonienė
Tel.: +370 617 31489
El. p.:  jurate.paciukonienė@lazdijai.lt

 

 

Laisvės kovų muziejus

Laisvės kovų muziejus įkurtas 1992 m. Lazdijų rajono tremtinių, partizanų, politinių kalinių ir jų artimųjų iniciatyva. Ekspozicija įrengta name, kuriame pokario metais buvo įsikūrusi Valstybinio saugumo Lazdijų būstinė (KGB). 
Muziejuje surinkti politinių kalinių, tremtinių, partizanų ir jų ryšininkų bei kitų gyventojų prisiminimai bei daiktiniai liudijimai apie 1944–1953 m. laisvės kovas bei Lazdijų krašto gyventojų trėmimo bei įkalinimo etapus. Ekspozicijose – to laikotarpio dokumentai, tremtinių, partizanų ir politinių kalinių nuotraukos, atsiminimai, asmeniniai daiktai, garso ir vaizdo medžiaga.

Nuotrauka Viktoro Galumbausko.

Kontaktai:
Adresas: Vytauto g. 11, LT-67122, Lazdijai
Tel.: +370 633 30628
El. p.: muziejus@lazdijai.lt

Muziejus laikinai nelankomas

 

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus

Mokyklinio muziejaus steigimo darbas pradėtas 1984 m.
2006 m. muziejus prijungtas prie Lazdijų krašto muziejaus ir pavadintas Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejumi. 
Muziejuje yra trys kambariai, kuriuose apstu informacijos apie Kapčiamiesčio apylinkės šviesuolius (kompozitorių Č. Sasnauską, dailininką M. Bulaką, liaudies dainininkę V. Povilionienę), 1831 m. sukilimo vadę Emiliją Pliaterytę – lietuviškąją Žaną d’Ark. 
1831 m. traukdamasi su sukilėlių būriais į Prūsiją netoli Kapčiamiesčio E. Pliaterytė žuvo. Jos narsumui ir pasišventimui skirti eilėraščiai parašyti lenkų, anglų, vokiečių, prancūzų, italų kalbomis. Karžygės paveikslus tapė dailininkai. 
Šiame muziejuje susipažinsite su Kapčiamiesčio istorija nuo senovės iki dabar, tremtimi ir rezistencija, mokyklos istorija, krašto tradicine kultūra. 
Muziejuje vedamos etnokultūros, darbų, istorijos, lietuvių literatūros pamokos. Organizuojami susitikimai su Kapčiamiesčio apylinkės šviesuoliais, dainininkais, pasakoriais ir kt. liaudies menininkais.

Kontaktai:

Adresas: Taikos g. 11, LT-67313, Kapčiamiestis
Vyr. muziejininkė: Odeta Barkauskienė
Tel.: +370 633 30102
El. p.: odeta.barkauskiene@lazdijumuziejus.lt

 
 
Veisiejų krašto muziejus

Muziejus įkurtas 1998 m. vasario 16 d. Veisiejų vidurinės mokyklos direktoriaus A. Jarmalos ir mokytojos J. Vaikšnoraitės pastangomis. Jame sukaupta daug mokyklos istoriją atspindinčių eksponatų bei pasakojančių apie veisiejiečių tremtį ir kitus krašto istorijos vingius. 
Viena ekspozicija skirta gydytojui okulistui, tarptautinės esperanto kalbos įkūrėjui Liudvikui Lazeriui Zamenhofui, kuris 1885 m. atvyko dirbti į Veisiejus ir čia baigė kurti esperanto kalbą. 
1887 m. Varšuvoje L. Zamenhofas, pasivadinęs daktaru Esperanto, t.y. „turinčiu viltį”, išleido pirmąjį savo sukurtos esperanto kalbos vadovėlį ir žodyną. 
Kitas kambarys skirtas garsiems veisiejiškiams atminti. Vertinga ir gausi muziejaus ekspozicija apie Veisiejų vargonininką, kompozitorių Juozą Neimontą.

Kontaktai:

Adresas: Vytauto g. 47, LT-67337, Veisiejai
Vyr. muziejininkė: Regina Kaveckienė
Tel.: +370 318 56535
El. p.: regina.kaveckiene@lazdijumuziejus.lt

D. Mazurkevičiaus akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“

1990 m. Kybartų kaime įkurtas akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“. Šio muziejaus įkūrėjas Donatas Mazurkevičius.
Nuotrauka Danguolės Barauskienės.

Kontaktai:

Kybartų km., Būdviečio sen.,  Lazdijų rajonas

Tel. +370 318 54975
Mob. +370 615 67131
Antano Žmuidzinavičiaus vid. m-klos muziejus

Muziejuje saugomi A. Žmuidzinavičiaus mokinio J. Talandžio paveikslai, dailininko prieškario ir pokario meto paveikslų reprodukcijos. Jų yra sukaupta apie 80. Taip pat senieji vadovėliai, buvusių mokyklos mokytojų ir mokinių parašytos knygos ir vadovėliai.

Kontaktai:

Metelių g. 7, Seirijai, Lazdijų rajonas
Tel. +370 318 58207
El. paštas: seiriju.mokykla@lazdijai.lt

 

Juozo Zdebskio muziejus

2016 gegužės 7 d. Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos bažnyčioje buvo paminėtos kun. Juozo Zdebskio 87-osios gimimo ir 30-osios žūties metinės. Šv. Mišias celebravo Panevėžio vyskupijos vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo Vilkaviškio vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Šlienavos Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos kan. emeritas Vytautas Vaičiūnas.
Buvusioje klebonijoje, kurioje Juozas Zdebskis klebonaudamas gyveno 12 metų buvo atidaryta memorialinė ekspozicija kunigo garbei. Vyskupas pašventino suremontuotą kleboniją ir palaimino ekspoziciją, kurioje eksponuojami kunigo liturginiai rūbai, kiti asmeniniai daiktai.

Kontaktai:

Gegutės km. Šlavantų sen. Lazdijų r. sen

Tel. +370 676 19256 Leontiną Petrauskienę 

Tel. +370 652 77999 Tadeus Vallianą 

El.paštas: valliantadeus@gmail.com